Contact Us
Company Name: Jirayut Sanwiang

Address: 661 Tambon Thung, Amphoe Wiang Muang Chiang Rai. 57000

E-mail: info@jirayutsanwiang.com

Tel: +66-6235-65372 / Fax : +66-967-329-959 / Whatsapp: +66-6256-88015
                                                   
Internet:     https://jirayutsanwiang.com/
                                                                                 
Tel: +66-6235-65372 / Fax : +66-967-329-959
Whatsapp: +66-6256-88015
Email: info@jirayutsanwiang.com
Jirayut Sanwiang
An ISO 9001:2000 Certified Company